Behoud Park Schothorst


Als het aan de gemeente Amersfoort ligt, komt er een nieuwbouwwijk op het terrein van Amfors, midden in Stadspark Schothorst. Wij, omwonenden van het park, zijn geschrokken van dit idee. Dit mag niet gebeuren!  Laat het park een park blijven!

Behoud Park Schothorst is een actiegroep die zich inzet om Park Schothorst nog mooier te maken, zodat we er samen van kunnen genieten! Wij zijn het er daarom niet mee eens dat de gemeente woningen wil bouwen in dit park. Deze woningen zouden in gestapelde vorm worden gebouwd, met ongeveer drie tot vier woonlagen. Wij zijn ervan overtuigd dat er een veel betere bestemming mogelijk is.

Op dit moment zijn bebouwing en gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperkt in het park, wat bijdraagt aan het unieke karakter van de omgeving. Een nieuwbouwwijk midden in het park met auto’s, overig gemotoriseerd verkeer en geluid zal dit echter fundamenteel veranderen. Een eventuele toegangsweg vanuit de Amelisweerd, Schothorst, zal tot veel hinder leiden en kinderen zullen niet meer veilig zelfstandig de speelvoorzieningen kunnen bereiken.

Samen zoeken naar een bestemming die bijdraagt aan de functie van het park.  In de herontwikkeling van Schothorsterlaan 88 zou gezocht moeten worden naar een bestemming die bijdraagt aan de functie van het park. Een woonwijk midden op deze plek doet juist afbreuk aan de functie van het park en is zeer ongewenst. Daarom komen wij in actie en maken wij bezwaar tegen de plannen van de gemeente.

Contact:
behoudparkschothorst@gmail.com
Schothorsterlaan 88
3822 NB Amersfoort
Onze website vindt u hier

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen