Wijknetwerk Zielhorst

Wijknetwerk Zielhorst

Het Wijknetwerk Zielhorst bestaat uit alle wijkbewoners die willen meepraten en alle mensen die werkzaam zijn in onze wijk (de ‘professionals’).
Het Wijknetwerk komt ongeveer eens per drie maanden bijeen. Dat kan weleens een keer extra worden als er iets speciaals te bespreken valt. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en worden meestal ’s avonds gehouden in ’t Middelpunt.

De uitnodiging wordt gedaan via de wijkwebsite, de digitale nieuwsbrief SZH, de Facebookpagina van de wijk, Nextdoor (alle buurten van Zielhorst die eraan meedoen). U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar wbt@www.szhwijken.nl. (Het adres zal alleen worden gebruikt voor mailingen van het WBT, niemand anders krijgt het te zien en u kunt zich altijd weer afmelden!)

De agenda wordt opgesteld door het WBT. Daarop staat in elk geval steeds het Wijkplan (bespreking, evaluatie, eventueel bijstellen). De meest recente versie hiervan vindt u onder de documenten op de homepage van de wijkwebsite (zie rechterkolom).

De bijeenkomst wordt voorgezeten door het WBT of door de buurtnetwerker van Indebuurt033.

Wijkbewoners of professionals die een onderwerp op de agenda zouden willen plaatsen, kunnen daarover een e-mail sturen naar wbt@www.szhwijken.nl.

De verslagen van de wijknetwerkbijeenkomsten worden verspreid via de digitale nieuwsbrief SZH. Ook als u daarop niet geabonneerd bent (waarom eigenlijk niet? Meld u aan via een mailtje naar wbt@www.szhwijken.nl), kunt u ze nalezen via deze link.

 

Achtergrond

De organisatie in wijknetwerken is het gevolg van het besluit (in 2016) van de gemeente Amersfoort om wijkbewoners meer gelegenheid te geven mee te denken en besturen. De gemeente heeft aan de organisatie Indebuurt033 de opdracht gegeven om dit samen met de inwoners van Amersfoort uit te werken.

Niet alleen Zielhorst, alle wijken in Amersfoort krijgen hun eigen wijknetwerk of wijkraad. Aan elke wijkraad nemen naast bewoners ook de professionals deel die sociaal en welzijnswerk doen in de wijk. Ongeveer zeven van de wijkbewoners uit het wijknetwerk van Zielhorst vormen samen het WijkBewonersTeam, dat samen met een soortgelijk team uit Schothorst het Buurtbestuur van beide wijken vormt. Op termijn sluit ook De Hoef zich hierbij aan.

Het WijkBewonersTeam bespreekt regelmatig het reilen en zeilen in de wijk en bepaalt wat er besproken moet of kan worden in het wijknetwerk. Ook nodigt het team ‘relevante’ professionals uit voor de wijknetwerkbijeenkomsten.

Deze structuur is vastgesteld in de wijknetwerkbijeenkomst van 16 februari 2017.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen