Wijkgenoten actief in en vóór de wijk

Het WijkBewonersTeam Zielhorst:
via
szhbewonersteam@szhwijken.nl

 • Theo Hoogenboom
 • Alfred Jonker

3 – 5 Vacatures voor meedenkers!

De buurtnetwerker en de jongerenwerker van Indebuurt033 praten ook altijd mee!

Werkgroep Buurtbudget Zielhorst: BBZ@szhwijken.nl.

 • Henny van Beest
 • Joke Bosch
 • Bianca Flohr
 • Margriet Guiver-Freeman
 • Alfred Jonker
 • Diana Wouters-Sellis

Werkgroep Wijkwebsite: webmaster@szhwijken.nl

 • Raymond Peil
 • Margriet Guiver-Freeman (achterwacht)

Actief in Schothorst: Buurtbestuurt = Wijkraad
(email de Wijkraad)

In Schothorst is een groep van bewoners actief als Wijkraad Schothorst. Zij proberen wijk bewoners met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen ontmoeten, onder andere ook door thema-avonden te organiseren.

De leden van de groep zijn:

 • Noor Naaborgh
 • Herman Vijlbrief
 • Ine de Laat
 • Louise de Haart
 • Dennis Aldenzee
 • Christien Stomphorst

Wegwijs in Schothorst
Deze informatiegids heeft een kerngroep van 3 bewoners:

 • Herman Koolstra
 • Louise de Haart
 • Christien Stomphorst

Vacatures
Graag zouden we verjonging willen van deze groep. We zoeken met name iemand die de teksten jaarlijks bijwerkt in overleg met de contactpersonen. Daarvoor is wat handigheid met e-mail en tekstverwerker Word vereist.
Email: wegwijsinschothorst@gmail.com.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen