Gebiedsmanager

De gemeente kent ook gebiedsmanagers. De gebiedsmanager werkt aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Hij of zij kijkt wat er leeft in de buurten en bespreekt dit met bewoners, organisaties en collega’s in de gemeente.

Hebt u iets door te geven over het gemeentelijk onderhoud (groen, straten en wegen, riolering), dan kunt u een melding maken via de website van de gemeente Amersfoort: Melding doen | Gemeente Amersfoort of via de app MijnGemeente of de BuitenBeter app.

De gebiedsmanager voor Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier is Olaf de Koning: OPWM.deKoning@amersfoort.nl.

Olaf werkt nauw samen met de Adviseur Gebiedsgericht Werken, Sonja Pouw: S.Pouw@amersfoort.nl.

Beiden zijn ook te bereiken via het algemene nummer 14 033.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen