Wijkwethouder Johnas van Lammeren

In Amersfoort wonen ruim 160.000 mensen. De website van de gemeente is www.amersfoort.nl / Het algemene telefoonnummer van de gemeente is 14 033.

Binnen het gemeentebestuur hebben de Burgemeester en de Wethouders de taken verdeeld.

Wethouder Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) is als wijkwethouder het aanspreekpunt voor de wijken Schothorst/Zielhorst/Hoefkwartier.

Wethouder Van Lammeren is verder tevens verantwoordelijk voor:

Dierenwelzijn
Duurzame leefomgeving en biodiversiteit
Dienstverlening
Informatievoorziening
Vergunningen en toezicht
Crematoria en begraafplaatsen

E-mail: wethoudervanlammeren@amersfoort.nl
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5885.

Klik hier voor alle wethouders in de gemeente Amersfoort.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen