Groene Raad Schothorst


Een raad van en voor bewoners van Amersfoort Schothorst. Wij vinden groen in de buurt belangrijk en hebben als missie iedereen te inspireren om in hun eigen omgeving meer met groen te doen. Dat doen we op eigen initiatief en zoeken daarbij de samenwerking op met zowel de gemeente als met buurtbewoners. Op deze pagina hopen we je van informatie te voorzien, die je helpt bij de inrichting van je tuin, je op ideeën brengt en op een nieuwe manier naar onze wijk doet kijken.

De Groene Raad Schothorst is een initiatief van en voor bewoners uit Schothorst. Momenteel wordt de raad gevormd door 6 buurtbewoners, sommige wonen pas net in Schothorst, maar andere al tientallen jaren. Wat we allemaal gemeen hebben is dat wij groen in de wijk erg belangrijk vinden en iedereen hopen te inspireren om in hun eigen omgeving meer met groen te doen.

Naast nauwe banden met andere buurtbewoners en -organisaties, zoals de Wijkraad, onderhouden wij ook een goede relatie met de Gemeente Amersfoort. Zo blijven we geïnformeerd over de groene ontwikkelingen in de buurt.

De missie van de Groene Raad bestaat uit een aantal thema’s die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat Schothorsters (nog) meer waarde gaan hechten aan het groen in hun omgeving, met als doel dat dat er uiteindelijk toe leidt dat Schothorst een nog groenere en meer gevarieerde wijk wordt, dan het nu al is. Dit hopen we te bewerkstellen door:

● Schothorsters inspireren om meer met het groen in hun eigen omgeving te doen. Zoals het vergroenen van de eigen tuin of gevel.
● Promoten zelfbeheer van gemeente-groen, evenals hulp en informatie hierover verstrekken.
● Informatie geven over het effect dat groen heeft op klimaat, wateroverlast, insecten en vogels, maar ook de eigen leefomgeving.
● Meer inspraak bij de groen-beslissingen van de gemeente door samenwerking (o.a. met de Groenvisie en het Wijkgroenplan: het gemeentegroen in Schothorst gaat vanaf circa 2023 op de schop).
● Uitzetten van groene wandelroutes door de wijk.
● Na-/meedenken over verkoeling en vergroening van het Winkelcentrum Schothorst.

Voor meer informatie:
Email: groeneraad@inschothorst.nl
Website de Groene Raad Schothorst

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen