Voedselbank

Voedselbank Amersfoort
Argonweg 10
3812 RB Amersfoort
033 – 472 19 37
E-mail: info@vbamersfoort.nl
Website: www.voedselbankamersfoort.nl


Bij Voedselbank Amersfoort kunnen mensen een voedselpakket krijgen als ze moeten rondkomen van een netto inkomen dat onder het bestaansminimum ligt. Om dit te kunnen toetsen, wordt samen bekeken wat de inkomsten en uitgaven zijn.
De voedselbank geeft niet alleen pakketten, maar helpt ook mee door klanten te verwijzen naar instanties die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening en ze te wijzen op fondsen voor mensen die financieel krap zitten. Door hun moeilijke situatie zijn de klanten vaak het spoor bijster in de wirwar aan instanties en regelingen. Vaak wachten mensen te lang met hulp vragen, waardoor de nood alleen maar groter wordt. Onze oproep is dan ook: kom gewoon eens langs en laat je adviseren!
Mensen die in aanmerking denken te komen voor een voedselpakket kunnen vrijblijvend langskomen op een van de inloopspreekuren. Het is dus niet nodig vooraf een afspraak te maken.
De spreekuren zijn:


•       elke dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur
•       elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur
•       elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
•       elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur


Voedselbank Amersfoort is een particulier initiatief en dus onafhankelijk van overheidsinstanties. De organisatie drijft op een groot aantal vrijwilligers en is afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Bijkomend voordeel is dat de voedselbank eraan meewerkt dat voedseloverschotten niet worden weggegooid, maar worden verdeeld over mensen die het hard nodig hebben.
De officiële naam is Stichting Voedselfocus Amersfoort, maar als werknaam wordt Voedselbank Amersfoort gebruikt.


Onze missie:
Wij willen mensen die in onze samenleving onder het bestaansminimum leven effectief helpen om hun situatie te verbeteren. We verstrekken gratis voedselpakketten, maar wijzen onze klanten ook de weg naar hulpverlenende instanties. Ons doel daarbij is dat ze weer zicht krijgen op een betere positie in de maatschappij.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen