WBT = WijkBewonersTeam

Het WijkBewonersTeam

Het WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst is een werkgroep van het Wijknetwerk Zielhorst. De werkgroep bestaat uit actieve wijkbewoners, die beschikbaar zijn als  adviesorgaan voor zowel de bewoners van de wijk Zielhorst als de gemeente Amersfoort met betrekking tot het beheer, de sociale cohesie, de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk.

Over de samenwerking tussen het WBT en de gemeente zijn afspraken vastgelegd in een convenant.

Het SZH Bewonersteam (= de combinatie van het WijkBewonersTeam Zielhorst en de Wijkraad Schothorst) geeft tweemaal per maand de nieuwsbrief SZH uit. In de nieuwsbrief staan aankondigingen en – soms – verslagen van bijeenkomsten en korte andere berichten die interessant en/of van belang (kunnen) zijn voor de mensen die in SZH (Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier) wonen en/of werken. Ook de wijkagenda kunt u erin vinden.
Meer weten? Zelf meedoen in het WBT?
Neem dan contact op met buurtnetwerker Ingrid Gaarthuis
via email Ingrid.Gaarthuis@indebuurt033.nl of tel. 06-16086637.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen