SZH Bewonersteam – samen werken in en voor ons allemaal

SZH Bewonersteam = Samenwerken in en voor Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier

Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier vormen, bestuurlijk gezien, één gebied. In deze wijken zijn vanuit de gemeente en vanuit de welzijnsorganisatie Indebuurt033 dezelfde mensen werkzaam.

In de huidige opzet van het welzijnswerk in Amersfoort wordt van wijkbewoners een flinke inbreng verwacht. Het is de bedoeling dat zij samenwerken en overleggen met professionals van de gemeente en van Indebuurt033. Daarbij geven wijkbewoners aan wat zij belangrijk voor hun wijk vinden. In overleg tussen bewoners en professionals wordt eens in de twee jaar een wijkplan opgesteld.

Binnen het gebied Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier is het SZH Bewonersteam actief. Dit team overlegt regelmatig met de buurtnetwerker van Indebuurt033. De buurtnetwerker verbindt mensen en werkt eraan dat iedereen mee kan doen, ook de meer kwetsbare inwoners. Dat doet ze samen met haar collega’s bij Indebuurt033. Meer informatie over Indebuurt033 en over medewerkers die in ons gebied werken, vindt u op pagina Indebuurt033.

Ook is er nauw contact met de gebiedsmanager van de gemeente, Olaf de Koning, over zaken die onder meer de openbare ruimte en ontmoetingsplekken betreffen.

Subsidies Projecten#IndeBuurt

Wijkbewoners en organisaties kunnen een subsidie voor een activiteit aanvragen bij Indebuurt033. Zo’n activiteit moet passen binnen de doelen van het wijkplan. Het SZH Bewonersteam adviseert over de aanvragen; Indebuurt033 neemt de uiteindelijke beslissing.

Alle informatie over het aanvragen van subsidie vindt u op pagina Subsidies.

De buurtnetwerker biedt graag ondersteuning bij het aanvragen van een subsidie.

Wie vormen het SZH Bewonersteam?

Elke wijk heeft een eigen ‘wijknetwerk’. In Zielhorst is dat Wijknetwerk Zielhorst; in Schothorst is dat de Wijkraad Schothorst. Beide bestaan uit alle wijkbewoners die willen meepraten en uit de professionals die in onze wijken werkzaam zijn.

Een aantal actieve wijkbewoners uit het Wijknetwerk Zielhorst vormt samen het WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst. Een aantal actieve bewoners van Schothorst vormt samen de kerngroep van Wijkraad Schothorst. Het WBT Zielhorst en de kerngroep van Wijkraad Schothorst vormen samen het SZH Bewonersteam.

Op termijn zal ook vanuit het Hoefkwartier een bewonersgroep aansluiten.

Het streven is om zowel in WBT Zielhorst als in de kerngroep van Wijkraad Schothorst, dus óók in het SZH Bewonersteam een mooie doorsnee te krijgen van de bevolking van beide wijken. Het SZH Bewonersteam wil projecten opstarten om belangrijke wijkdoelen te realiseren. We zoeken actieve en enthousiaste bewoners die, samen met leden van het SZH Bewonersteam, aan zo’n project willen meewerken.

In het WBT Zielhorst, de kerngroep van Wijkraad Schothorst en dus ook in het SZH Bewonersteam zijn nieuwe leden van harte welkom!

 

Wil je meedoen?

Voor het SZH Bewonersteam en voor het WBT Zielhorst, neem contact op met de buurtnetwerker: (op dit moment vacature – voor de nieuwste details, zie de Nieuwsbrief SZH)

Voor de kerngroep Schothorst, stuur dan een mail naar wijkraadschothorst@gmail.com/.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen