Wijkmobiel – vervoer op maat

WijkMobiel is een initiatief van inwoners uit de wijk Zielhorst, Schothorst en Hoefkwartier.  Wij worden ondersteund door professionele organisaties in de wijk. Wij zijn met WijkMobiel begonnen omdat wij graag vervoer op maat willen realiseren in de wijk. Dit doen wij voor ouderen en mindervalide mensen, zodat zij hun sociale contacten kunnen versterken. Wij noemen het “Vervoer met aandacht!”

Om u van A naar B te brengen gebruiken wij een elektrische kar en chauffeurs die als vrijwilligers altijd in zijn voor een gezellig praatje. Hij of zij helpt u ook even met uw jas aantrekken en in- en uitstappen. Aandacht voor elkaar vinden wij belangrijker dan het behalen van tijdwinst en wij kiezen daarom voor individueel vervoer van A naar B in de wijken Zielhorst, Schothorst en De Hoef.

Uw persoonlijke vrijwillige WijkMobiel-Chauffeur rijdt van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.

Via deze link kunt u contact met ons zoeken.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen