Buurtbudget

Achtergrond en werkwijze

De gemeente Amersfoort stelt elk jaar een budget ter beschikking aan iedere wijk van de stad. Dat budget kan onder voorwaarden worden gebruikt voor activiteiten voor of ten behoeve van de wijk. De activiteiten kunnen variëren van een straatfeest tot een voetbaltoernooi, van een rommelroute tot een uitstapje voor senioren of het opknappen van een speelplek.

Sinds 2012 heeft elke Amersfoortse wijk hiervoor een stichting of vereniging. Deze beoordelen de aanvragen en kennen het uiteindelijke buurtbudget toe. Ook vertellen zij aan de wijk welke keuzes ze hebben gemaakt en waarom. De regels voor aanvragen verschillen per wijk.

Voor dit doel zijn Schothorst en Zielhorst beide aangesloten bij de Stichting BIAN (BewonersInitiatieven Amersfoort-Noord). De Stichting BIAN vraagt de subsidies aan voor deze wijken en legt ook achteraf verantwoording af aan de gemeente.

Voorlopig heeft de gemeente Amersfoort voor dit doel de nieuwe wijk Hoefkwartier ingedeeld onder Zielhorst.

Helaas is de subsidie van de gemeente meestal niet voldoende om alle initiatieven te honoreren.

De verantwoordelijkheid voor het verdelen van het buurtbudget ligt in Zielhorst/Hoefkwartier bij de Werkgroep Buurtbudget van het WBT. In Schothorst ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Buurtbudgetcommissie Schothorst.

De werkgroep of commissie bepaalt de regels voor het aanvragen en declareren, vergadert over de aanvragen en beslist om de aanvragen al of niet, geheel of gedeeltelijk, toe te kennen.

Voor meer informatie:
Schothorst: www.buurtbudget-schothorst.nl
Zielhorst en Hoefkwartier: meer informatie via deze link.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen