So What – jongerenvereniging

JONGERENCENTRUM SO WHAT, Spinetpad 2, Zielhorst – tel 033 456 9228

So What is er voor alle jongeren uit Amersfoort-Noord. Hoe je je ook voelt, waar je vandaan komt of waar je naartoe gaat: bij deze open jongerenvereniging, in dit jongerencentrum, is iedereen van 12 tot 23 jaar welkom.

ALGEMEEN

So What is een jongerenvereniging in Amersfoort-Noord. Deze vereniging is opgericht op 1 november 2018 met als doel een bijdrage te leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke bewustwording van jongeren, een ontmoetingsplaats voor jongeren te zijn en een kritische en actieve houding ten aanzien van de maatschappij te bevorderen.

Het jongerencentrum So What biedt onderdak aan jongeren van 12 tot 23 jaar uit de verschillende wijken van Amersfoort-Noord (Kattenbroek, Nieuwland, Schothorst, Zielhorst), die er bij elkaar komen voor diepe gesprekken, gave feesten en gezelligheid onder het genot van een (non-alcoholisch) drankje.  De koffie, thee en (aanmaak)limonade zijn gratis voor leden!

Het hart van de vereniging is het jongerencentrum aan het Spinetpad in Zielhorst, dat op vijf dagen in de week open is. In de ochtend kan het gebouw voor verschillende activiteiten verhuurd zijn aan niet-leden – meestal volwassenen uit de directe omgeving. ’s Middags om 14 uur komen de eerste (junior) leden al naar het gebouw toe voor activiteiten die zijn toegesneden op hun leeftijdsgroep. ’s Avonds is er (alleen voor leden) vaak een ‘open avond’ of een activiteit, tot uiterlijk 11 uur ’s avonds. Op vrijdagavond en in het weekeinde kunnen de ruimtes in het gebouw verhuurd worden voor klassenfeestjes, verjaardagsfeesten, familiereünies en dergelijke.

Leden

Elk jaar sluiten zich weer tientallen jongeren aan als lid van So What. Wat hebben wij met elkaar gemeen? Het belangrijkste is onze openheid. De vereniging bestaat uit vele tientallen leden die allemaal totaal anders zijn. Maar één ding is er altijd: tussen alle So Whatters heerst een soort vanzelfsprekende relaxedheid waarin alle meningen gerespecteerd worden en waarin iedereen met iedereen een praatje kan maken.

Dankzij deze vanzelfsprekendheid merkt een nieuw lid al snel dat So What méér is dan een ‘normale’ vereniging. We zijn een hechte groep mensen waarbij iedereen elkaar kent, en doordat we zo open zijn kom je regelmatig in contact met nieuwe mensen, nieuwe ideeën en nieuwe verhalen. ‘So Whatter zijn’ is niet zomaar een kwestie van lidmaatschap betalen en dan naar binnen mogen: het is een verrijking van je wereld. Iedereen kan alles doen in So What, wij bieden je een uitgestoken hand aan en het is aan jou om het meeste te maken van je lidmaatschap.

Activiteiten

En ‘het meeste maken van je lidmaatschap’, dát kunnen we hier wel. Elke dag is er wel wat te beleven in de vereniging. Soms georganiseerd, soms spontaan. We organiseren filmavonden, themafeesten, spellentoernooien en nog veel meer. Soms organiseren we ook excursies of nodigen we iemand uit om ons iets te leren in een workshop.

En alles wat er in So What gebeurt, wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Door onszelf dus. Het besturen van de vereniging, bemannen van de bar, organiseren van activiteiten en de techniek voor feestjes. Sommige leden gaan na een actieve periode bij So What zelfs door met een studie tot bijvoorbeeld licht- of geluidstechnicus.

Binnen onze Raad van Advies is enorm veel kennis aanwezig, en onze adviseurs delen dat graag met iedereen die erin geïnteresseerd is, bijvoorbeeld in een workshop.

Op deze webpagina (onderdeel van de website van de wijk Zielhorst) kun je op termijn alles lezen over hoe dat in zijn werk gaat. Er zullen pagina’s te vinden zijn over onze activiteiten, over hoe je lid kunt worden en over de verschillende werkgroepen die we hier hebben. Wat je moet doen als je hier een feestje wilt geven en wat je moet doen als je lid wilt worden. Maar wat je ook doet en wie je ook bent: je bent altijd welkom om gezellig een keer te komen kijken.

LID WORDEN

Iedereen die ten minste 12 jaar is mag in principe lid worden van de Jongerenvereniging So What. En je kan lid blijven tot je 23e verjaardag. Hierdoor leer je veel verschillende mensen kennen: jong en oud, studerend en werkend (of niet) en veel verschillende meningen en interesses.

Leden en Adviseurs

Natuurlijk houden we rekening met de verschillende leeftijdsgroepen in So What. Er worden meestal ’s middags activiteiten georganiseerd voor (alleen) de juniorleden, die misschien nog op de basisschool zitten, of voor de wat oudere leden en er zijn ook avonden alleen voor de leden vanaf 16 jaar.

Binnen de vereniging verwachten we dat de oudere leden de jongeren helpen bij hun ontwikkeling tot bijvoorbeeld een goede vrijwilliger of bestuurslid. Zo werken we allemaal samen aan het voortbestaan en een goede toekomst voor So What.

Behalve leden hebben we ook Adviseurs. Dat zijn volwassenen (op termijn vaak oud-leden) die bereid zijn om de leden van So What te coachen. Zo adviseren zij het bestuur en de ledenvergadering over belangrijke besluiten, maar ze kunnen ons ook workshops geven en ons dingen leren waar we veel aan kunnen hebben bij onze studie of in ons werk.

Kennismaker

Omdat je misschien nog niet helemaal zeker weet of So What iets voor jou is, wordt iedereen die lid wil worden eerst een tijdje ‘Kennismaker’. Gedurende ongeveer 3 maanden proberen we je zoveel mogelijk van So What en haar leden te laten zien. Hopelijk heb je in die periode een goed beeld van de vereniging gekregen en weet je of je echt lid wilt worden. Dan heb je dus twee opties: of So What past bij je en je wordt lid. Leuk! Of het is toch niet helemaal jouw ding en je ziet toch maar af van lid worden. Jammer, maar even goede vrienden natuurlijk, al mis je dan wel een hoop gezelligheid.

‘Kennismaker’ klinkt misschien wat suf, maar je hebt vrijwel alle rechten en plichten die gewone leden ook hebben. Het enige verschil is dat je niet mag stemmen op een ledenvergadering en dat je nog niet zelfstandig een feest mag organiseren.

Wat mag je dan wel? Een kort lijstje: achter de bar staan, ledenavonden bijwonen en organiseren, in een werkgroep gaan, gebruik maken van bepaalde apparatuur (afhankelijk van in welke werkgroepen je zit. Denk aan geluidsapparatuur, maar ook keukenapparaten en beamers) en natuurlijk mag je bij alle activiteiten en feesten gratis naar binnen.

Waarschijnlijk heb je al gehoord dat bij So What “niets hoeft, maar bijna alles mag”. En dat klopt ook! Maar omdat So What volledig draait op vrijwilligers, vinden we het wel fijn als je af en toe meehelpt. Je mag helemaal zelf bepalen wat je leuk vindt, en je bent ook zeker niet al je vrije tijd kwijt, maar een beetje hulp wordt heel erg gewaardeerd.

Na de ongeveer 3 maanden kijken we samen of de vereniging iets voor je is en kun je echt lid worden.

De Ledenvergadering

Als je een tijdje kennismaker bent geweest, dan krijg je de vraag of je lid wilt worden. Zo ja, dan word je officieel voorgedragen als nieuw lid en word je uitgenodigd voor de eerstvolgende ledenvergadering (LV). Als je geen lid wilt worden, dan verwerken we dat ook onmiddellijk en ben je officieel geen kennismaker meer en ben je van je rechten en plichten af.

Als je naar de LV komt, krijg je van tevoren nog een officiële uitnodiging toegestuurd, met daarbij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. In deze stukken staan alle geldende regels die officieel vastgelegd zijn. De Statuten is een heel formeel stuk, waarin in nogal officiële taal van alles staat over de vereniging. In het Huishoudelijk Reglement, staan de meeste van die dingen ook, maar in wat ‘gewonere’ taal. Bijna alle regels en ‘wetten’ van So What vind je daar, zodat je altijd kunt opzoeken hoe de dingen geregeld zijn in de vereniging.

Bij de LV zal op een gegeven moment je naam worden opgeroepen en dan mag je (onder luid applaus) naar voren komen. Daar zet je je handtekening in het grote boek. Door je handtekening te zetten onderteken je de statuten en verklaar je het eens te zijn met wat erin staat. Best belangrijk dus. Na het zetten van je handtekening word je gefeliciteerd door het hele bestuur.

Het is erg belangrijk dat je op de ledenvergadering komt, want zonder handtekening in het boek kun je niet lid worden. Mocht je echt niet kunnen, dan word je uitgenodigd om bij de volgende vergadering langs te komen.

Actieve jongeren

Bij So What zal altijd ruimte zijn voor nieuwe ideeën en initiatieven. Heb je een idee voor een activiteit of een evenement in de wijk, of wil je vrijwilliger worden?

Neem dan contact op met de Jongerenwerker voor onze wijk, Jelle Maris: jelle.maris@indebuurt033.nl of  0641 546 113.

Kijk ook eens op Facebook SoWhat!

Tienercentrum So What, Spinetpad 2, 3822 DT Amersfoort, 033 456 9228

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen