Bloedafname, laboratorium

Saltro heeft een prikpuntlokatie in het gezondheidscentrum Zielhorst aan de Trombonestraat 123.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen