Wijkraad Schothorst

De Wijkraad Schothorst is de plek waarin bewoners en professionals die in de wijk werken, overleggen over alles wat te maken heeft met het wonen en leven in de wijk.

Alle bewoners die willen meedenken en meepraten over de wijk zijn van harte welkom bij de vergaderingen van de Wijkraad. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten en de bijeenkomsten van de Wijkraad? Stuur dan een mail naar wijkraadschothorst@gmail.com.

Kerngroep
De bijeenkomsten van de Wijkraad worden voorbereid en georganiseerd door een groepje wijkbewoners, de kerngroep. Nieuwe leden zijn daar van harte welkom! Wil je meer weten over ons en onze activiteiten, neem dan contact met ons op via het mailadres van de wijkraad.

Samen met Zielhorst en Hoefkwartier
Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier vormen, bestuurlijk gezien, één gebied. In deze wijken zijn vanuit de gemeente en vanuit de welzijnsorganisatie Indebuurt033 dezelfde mensen werkzaam, onder wie de buurtnetwerker Sanja Willems (Indebuurt033) en gebiedsmanager Olaf de Koning (gemeente).

De kerngroep van Wijkraad Schothorst en WBT Zielhorst werken daarom nauw samen. Dat doen we in het SZH Bewonersteam. Vanuit dat team worden projecten opgestart, waarmee we gezamenlijk belangrijke wijkdoelen willen realiseren. Daarvoor zoeken we actieve, enthousiaste bewoners die zich, samen met ons, voor zo’n project willen inzetten.

De projecten zijn gebaseerd op het wijkplan van de drie wijken. Daarin zijn doelen geformuleerd die het ‘welzijn’ van álle bewoners, jong en oud, betreffen. Een link naar het wijkplan 2023 staat onderaan deze pagina.

Meer informatie over het SZH Bewonersteam en over onze gezamenlijke projecten staat op de pagina van SZH Bewonersteam op deze website.

Subsidies
Voor activiteiten die binnen het wijkplan passen, kan subsidie aangevraagd worden. Heb je een goed idee voor de wijk? Past dat in het wijkplan? Vraag dan een subsidie aan bij Indebuurt033. Aanvragen kunnen vier keer per jaar ingediend worden, vóór het einde van elk kwartaal. Alle informatie over het aanvragen van subsidie is te vinden op www.indebuurt033.nl.

Tip: leg je plan tijdig voor aan buurtnetwerker Sanja Willems, sanja.willems@indebuurt033.nl, tel.  0642495333. Zij kan je waardevolle adviezen geven.

Subsidies voor buurt- en straatactiviteiten kunnen ook aangevraagd worden bij Buurtbudget Schothorst. Meer info op www.buurtbudget-schothorst.nl.

Weet je niet zeker of je in jouw geval het best subsidie kunt aanvragen bij Indebuurt033 of bij het Buurtbudget, neem dan even contact op met buurtnetwerker Sanja Willems.

Meer informatie over de wijk

· In de gratis digitale Nieuwsbrief SZH, die twee keer per maand verstuurd wordt. Meld je daarvoor aan via een email aan het SZH Bewonersteam .

· In het gratis wijkmagazine Kijk op de Wijk, dat zes keer per jaar verschijnt en huis aan huis (met uitzondering van de huizen met een Nee-Neesticker) wordt verspreid in Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier. Het blad ligt ook bij de Jumbo op het Pieter Stastokerf.

· In de wijkgids Wegwijs in Schothorst, die jaarlijks in september huis aan huis (met uitzondering van de huizen met een Nee-Neesticker) in de wijk wordt bezorgd. De wijkgids kan ook opgehaald worden bij de Jumbo op het Pieter Stastokerf en bij Het Groene Huis.

· En natuurlijk op deze website,  SZHWijken.nl.

Informatie op het gebied van welzijn · Buurtnetwerker Sanja Willems, sanja.willems@indebuurt033.nl, tel.  0642495333.

· Informatiepunt Indebuurt033, elke woensdag van 14.00 tot 16.30 uur in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (naast Winkelcentrum Schothorst).

· Informatiewinkel De Groene Stee, Wiekslag 92; maandag t/m donderdag 9.00 tot 13.00 uur; tel. 033 303 6420.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen