Buurtinitiatieven, DOE MEE!

Buurtinitiatieven

In Amersfoort gebeurt veel. Een totaaloverzicht van de buurtinitiatieven in onze stad is te vinden op www.bewoners033.nl.

Het SZH Bewonersteam staat altijd open voor nieuwe initiatieven. Vooral initiatieven die aansluiten bij de wensen/behoeften van de wijk zoals die zijn verwoord in het Wijkplan, krijgen alle mogelijke steun – bijvoorbeeld ook met subsidies.

Wilt u ook wel iets doen voor of in de wijk, maar hebt u nog geen idee wat? Kijk dan eens op de volgende sites, ter inspiratie! Maar vergeet ook niet dat er in de wijk altijd wel iets te doen is voor vrijwilligers. In de SZH Nieuwsbrief vindt u ook geregeld vacatures voor mensen die als vrijwilliger de armen uit de mouwen willen steken.

Lokale subsidiemogelijkheden

Initiatieven in en om SZH kunnen (uiteraard mits zij voldoen aan de voorwaarden) in aanmerking komen voor (enige) financiële assistentie van Projecten#Indebuurt (= subsidie van de gemeente Amersfoort, via Indebuurt033) of van het buurtbudget Schothorst of Zielhorst.

En denk ook een aan www.oranjefonds.nl  (burendag, nldoet, maatjes) of aan crowdfunding.

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen