Gemeente Amersfoort

Zielhorst is een wijk van de gemeente Amersfoort. In Amersfoort wonen ruim 160.000 mensen. De website van de gemeente is www.amersfoort.nl. Het algemene telefoonnummer van de gemeente is 14 033.
 
Binnen het gemeentebestuur hebben de Burgemeester en de Wethouders de taken verdeeld. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit bestaat uit de burgemeester en 8 wethouders. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad.
 
Burgemeester Lucas (L.M.M.) Bolsius
 
E-mail: burgemeester@amersfoort.nl
 
Twitter: @lucasbolsius
 
Facebook: Lucas Bolsius
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4200
 
Verantwoordelijk voor:

 • Algemeen bestuur en juridische zaken
 • Public Affairs
 • Veiligheid en handhaving
 • Asielopvang

 
Nevenfuncties burgemeester Bolsius
 


 
Wethouder Micheline Paffen-Zeenni
 
1ste loco-burgemeester
 
CDA
 
E-mail: wethouderpaffenzeenni@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4220
 
Verantwoordelijk voor:

 • Wmo, wijkteams en sociale basisinfrastructuur
 • Volksgezondheid
 • Diversiteit en toegankelijkheid
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Gemeentelijke organisatie
 • Nieuw stadhuis
 • Wijkwethouder: Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek

 


 
Wethouder Astrid Janssen
 
2de loco-burgemeester
 
GroenLinks
 
E-mail: wethouderjanssen@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5343
 
Verantwoordelijk voor:

 • Wonen
 • Spoorzone Langs Eem en Spoor
 • Energietransitie
 • Wijkwethouder: Soesterkwartier, Randenbroek en Schuilenburg

 


 
Wethouder Willem-Jan Stegeman
 
D66
 
E-mail: wethouderstegeman@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4205
 
Verantwoordelijk voor:

 • Financiën
 • Economie en circulariteit
 • Stadshart/Binnenstad
 • Spoorzone Hoefkwartier
 • Bovenduist (A1-zone)
 • Vastgoed en grondzaken
 • Wijkwethouder: Binnenstad, Kruiskamp en Koppel

 


 
Wethouder Rutger Dijksterhuis
 
ChristenUnie
 
E-mail: wethouderdijksterhuis@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5573
 
Verantwoordelijk voor:

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingsvisie
 • Erfgoed, monumenten en archeologie
 • Toerisme, recreatie en citymarketing
 • Wijkwethouder: Vathorst en Hooglanderveen

 


 
Wethouder Johnas van Lammeren
 
Partij voor de Dieren
 
E-mail: wethoudervanlammeren@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5885
 
Verantwoordelijk voor:

 • Dierenwelzijn
 • Duurzame leefomgeving en biodiversiteit
 • Dienstverlening
 • Informatievoorziening
 • Vergunningen en toezicht
 • Crematoria en begraafplaatsen
 • Wijkwethouder Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier

 


 
Wethouder Tyas Bijlholt
 
D66
 
E-mail: wethouderbijlholt@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4258
 
Verantwoordelijk voor:

 • Mobiliteit
 • Kunst, cultuur en evenementen
 • Onderwijs mbo/hbo
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Wijkwethouder Vermeerkwartier, Bergkwartier en Leusderkwartier

 


 
Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh
 
GroenLinks
 
E-mail: wethouderaboyaakoubakkouh@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 5606
 
Verantwoordelijk voor:

 • Jeugd(zorg)
 • Onderwijs PO/VO (primair- en voortgezet onderwijs)
 • Inburgering en integratie
 • Werk, inkomen en armoedebeleid
 • Wijkwethouder Liendert en Rustenburg

 
 


Wethouder Ben van Koningsveld
 
CDA
 
E-mail: wethoudervankoningsveld@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4275
 
Verantwoordelijk voor:

 • Sport en bewegen
 • Bestuurlijke vernieuwing en participatie
 • Gebiedsgericht werken

 


 
Gemeentesecretaris Nico Kamphorst
 
E-mail: gemeentesecretaris@amersfoort.nl
 
Telefoon bestuursondersteuners: 033 469 4222

 • ondersteunt het college van burgemeester en wethouders
 • is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie

 

 
Van links naar rechts: wethouders Rutger Dijksterhuis, Willem-Jan Stegeman, Micheline Paffen-Zeenni en Ben van Koningsveld, burgemeester Lucas Bolsius, wethouders Tyas Bijlholt, Astrid Janssen, Johnas van Lammeren en Nadya Aboyaakoub-Akkouh.
 

Schothorst, Zielhorst & Hoefkwartier samen